Shop Tài Khoản Liên Quân Online

Giá tiền
Rank
Số Tướng
Trang Phục
Xem Nick Bằng ID

SỐ TRANG PHỤC: 29

SỐ TƯỚNG: 40

RANK: Bạch Kim I

500.000đ

MUA

SỐ TRANG PHỤC: 42

SỐ TƯỚNG: 43

RANK: Bạch Kim V

900.000đ

MUA

SỐ TRANG PHỤC: 23

SỐ TƯỚNG: 42

RANK: Bạch Kim III

800.000đ

MUA

SỐ TRANG PHỤC: 25

SỐ TƯỚNG: 33

RANK: Bạch Kim IV

700.000đ

MUA